Suonno


Te vulesse 'ncuntrà,
te putesse parlà
dint''e suonne ca faje,
te facesse sentì
'na poesia ca 'nu re
screvette pe te!
'Na poesia senza tiempo
arrubbata d''e fronne
purtata d''o viento:
ddoje parole azzeccate
'e nu libro stracciato
ca nisciune arrecorde.
Te vulesse 'ncuntrà,
te vulesse cantà
dint''e suonne ca faje
te facesse sentì
'a canzone cchiù doce
ca screvette 'stu' re:
so ddoje note 'e passione
pe' cantà senza voce
'o prufumo d''e rose...
si tu sulo respiri
tutt''o male d''o munno
s'annasconne scurnuso.
Te putesse 'ncuntrà,
te putesse vasà
dint''e suonne ca faje ,
m'addurmesse cu te
me scetasse cu te
pò putesse murì !
senza lassarte maje ...
senza farte suffrì.
Ammore mio..
Ammore mio..
Ammore mio..
Ammore mio.


Area Riservata
Copyright ©2007 - Stefano Miele
Software Copyright ©2007 - Alessandro Miele - All rights reserved